Infants del món

A Infants del Món treballem en favor de la infància i la joventut, oferint-los un present digne per evitar l’exclusió social en la seva vida d’adults, per mitjà de l’apadrinament i les beques.

Missió

Desenvolupem projectes humanitaris que milloren la vida dels infants, de les seves famílies i de la comunitat en què viuen.

Visió

Els països en els quals treballem tenen un passat comú: guerres fratricides, invasions, explotació dels recursos per estrangers i governs autoritaris que els han abocat a una inevitable regressió i a un desequilibri en la seva pròpia societat.

Valors

Els que formem Infants del Món compartim uns valors que ens ajuden a avançar, malgrat les dificultats, per aconseguir un món més just.

Compromís

Tenim un compromís amb els infants, els joves i les seves famílies i treballem per la transformació social del seu entorn amb l’objectiu d’aconseguir un món més just.