APADRINA

Home / APADRINA

APADRINA

El padrí té un fillol, del qui rep una fitxa amb la seva fotografia, el seu nom, cognoms, edat, grau i escola a la que assisteix, noms i situació del nucli familiar i causa per la que entra en el programa d’apadrinament.

S’intercanvien periòdicament cartes que es converteixen en un vincle entre l’infant i la seva “nova família”. El padrí sap com evoluciona el seu fillol en l’escola i en la vida, amb notes escolars, dibuixos i fotografies. I sempre el pot visitar al seu país, per conèixer-lo a ell/ella, la seva família i el seu entorn.


L’apadrinament a Filipines, Nicaragua, Xile, Perú i Vietnam és de 22€/mes.


El programa de Cambotja, gestionat per la Consellera de la Llar, integra no només els nens i nenes apadrinats, sinó que dona suport escolar i de salut, al màxim nombre d’infants, de la Comuna de Rohal i les seves famílies, que en l’actualitat són més de quatre cents.

Els ingressos dels apadrinaments no són suficients per cobrir les despeses que genera el Centre, i ens son indispensables altres aportacions econòmiques.

Els fillols acollits a la Llar, que són orfes o fills de famílies extremadament humils, viuen a la Llar on tenen totes les necessitats cobertes (salut, higiene, menjar, roba, material escolar, classes de repàs). A la Llar reben l’afecte que necessiten per superar les dificultats que han viscut i se’n té cura, en el present, ajudant-los a que es fixin objectius concrets perquè siguin capaços d’afrontar el seu futur.

Als fillols de la Comuna de Rohal, que viuen amb les seves famílies a la Comuna de Rohal i assisteixen a les classes de repàs de la Llar, se’ls hi proporciona el material escolar, uniformes, bicicleta, es té cura de la seva salut i de les necessitats de la seva família.

Fillols en Centre de dia, són fills de famílies en situació d’extrema pobresa de la comuna, que pateixen símptomes de desnutrició, amb el programa de Centre de dia, comparteixen 2 àpats amb els infants de la Llar (esmorzar i dinar o dinar i berenar) segons el torn de classes de repàs al que assisteixen, també els hi proporcionem material i l’uniforme escolar, bicicleta, material d’higiene personal i roba. A algunes de les famílies se’ls hi subministra periòdicament, aliments per pal·liar la fam de la resta dels familiars.

Formulari