L'ASSOCIACIÓ

Home / L'ASSOCIACIÓ

L'ASSOCIACIÓ

L'ORGANITZACIÓ

L'associació està regida per l'Assemblea General, formada per padrins, socis i amics de la Llar, qui escull la Junta directiva per votació.

La Junta directiva està formada pels següents membres:

Elisabet Planas

PRESIDENTA

Franz Armengol

SECRETARI GENERAL

Erika Armengol

TRESORERA

Jean Michel Armengol

VOCAL

Sonia De Alonso

VOCAL

Cristina Montoliu

VOCAL

Marina Vallcorba

VOCAL

ESTRUCTURA

L’Assemblea General escull la Junta directiva, que gestiona els programes d’apadrinament i els programes humanitaris.

Cada membre de la Junta és responsable, com a mínim, d’un dels programes d’apadrinament, i treballa estretament amb els gestors de cada país.

Uns gestors pertanyen a ong’s natives del país, altres són mestres o persones properes als infants, i tots volem una vida millor per a ells.

CODI ÈTIC DE L'ASSOCIACIÓ

 • Practicar la coherència entre la identitat i els objectius. Sent un instrument pel canvi social.
 • Afavorir les capacitats de les comunitats i la societat civil per donar suport als infants i els seus drets.
 • Intentar eliminar les causes de la pobresa infantil.
 • Fomentar en els infants els valors culturals del seu país
 • Respectar l’equitat i el tractament paritari, la cooperació amb les contraparts, amb respecte mutu, diàleg i comunicació permanent. Fugint del paternalisme i la imposició de criteris. Treballant pel desenvolupament i projectes comuns
 • La independència en la relació amb les administracions publiques i privades.
 • Realitzar projectes concrets i cercar el desenvolupament estable.
 • Sensibilitzar la població, a la que van dirigits els programes i projectes perquè els sentin com a propis, i la del nostre país
 • No perseguir afany de lucre, ni utilitzar l’associació en benefici propi.
 • Disposar d’un grau mínim d’estructura, que asseguri i protegeixi el funcionament dels programes
 • Admetre el control extern de les activitats i dels recursos.
 • Voluntat d’actuar pel bé del canvi social, contribuint a transformar la societat que han d’heretar els infants. Oposant-nos a les desigualtats socials i econòmiques entre les riqueses de recursos i la pobresa dels drets
 • Promoure el desenvolupament humà integral, amb els seus components socials, de gènere, culturals, econòmics i personals, individuals i col.lectius. Perseguir canvis i transformacions a mig i llarg termini, que, un cop assolits, siguin autosostenibles.
 • La cooperació ha de resultar enriquidora i educativa per a totes les persones implicades.

REGISTRES DE L'ASSOCIACIÓ

Govern d’Andorra 16/2003

Comú d’Andorra la Vella 050-16/2003

Tributari U-230987-S

Infants del Món som membres fundadors de la Plataforma Conjunta d’Acció humanitària de les ONG d’Andorra.