FINANÇAMENT

Home / FINANÇAMENT

FINANÇAMENT

Comptes

La Junta d’Infants del Món, gestionem amb responsabilitat, els recursos que rebem amb la major eficàcia i transparència possible, per assolir la finalitat per la qual se’ns aporten, ja siguin dels apadrinaments com dels projectes.

Els comptes de l’associació, aprovats anualment per l’Assemblea General, es poden consultar pels socis a la nostra seu social.

Cada any presentem els comptes i la memòria d’activitat al Ministeri d’Economia del Govern d’Andorra.

Els apadrinaments

Els padrins aporten, segons cada programa, diferents quantitats i es distribueixen de diversa manera, però sempre per l’escolarització dels fillols:

En els programes d’apadrinament de Nicaragua i Perú, és el gestor del programa que en gestiona els diners.

A Filipines*, Vietnam i Xile, el gestor ho entrega als pares o tutors, perquè s’ocupin de les necessitats dels fillols.

Les despeses generades pels fillols de Cambotja, les gestiona la Consellera delegada per la Junta d’Infants del Món.

Infants del Món retenim 6€ dels programes de Nicaragua, Perú, Vietnam i Xile, que serveixen per:

  • Despeses de funcionament de l’associació (llum, telèfon, material d’oficina).
  • Garantir la continuïtat dels apadrinaments, quan els padrins es donen de baixa.
  • Despeses d’estudis universitaris o FP dels fillols, quan els padrins no ho poden assumir.
  • Urgències per catàstrofes naturals, que afecten directament als nostres fillols.
  • Donar suport econòmic als programes d’apadrinament.
  • Cobrir el 30% dels projectes anuals que realitzem amb el M.I. Govern d’Andorra i els altres projectes.

*En el programa de Filipines, dels 22€ que aporten els padrins, IdM aportem 3€ per cada fillol, perquè el PIB del país es més alt i no es suficient.

A Cambotja, la contribució del padrí/padrina es transmès totalment a la Llar IdM-Cambotja.

Projectes

Que han de complir uns estrictes criteris de rellevància, eficàcia, eficiència, impacte, viabilitat i sostenibilitat, amb autonomia posteriors en les construccions i continuïtat en la resta de projecte i sempre en benefici dels infants, són estudiats per la Junta de l’associació.

Cada any optem a les subvencions que atorga el Ministeri d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra, que adjudica un màxim del 70% del cost total del projecte, el 30% restant l’aportem gràcies a donacions privades i la contribució dels padrins i socis.

L’Associació de Bancs d’Andorra (ABA) els Comuns d’Ordino i de La Massana, donatius anònims o nominals i les activitats per recaptar fons que organitzem anualment, financien altres projectes.

La Fundació ELSER, coopera des de fa anys amb la Llar d’Infants del Món de Cambotja, amb una aportació molt important per col·laborar en diferents aspectes, pel bon funcionament del projecte.

La Targeta solidària de Morabanc, que dobla les aportacions que ens destinen els seus clients, liquida les despeses ocasionades pels voluntaris de la Llar IdM-Cambotja, (estada), enviament de material i altres activitats.

Compensacions econòmiques de l’associació

Els membres de la Junta d’IdM-Andorra, ho fem altruistament, i si desitgem anar a visitar els infants i els programes en assumim totes les despeses.

Dos dels gestors del programes d’apadrinament, reben una petita indemnització trimestral, degut a la seva precària situació personal.

La consellera delegada i la cooperant de la Llar de Cambotja, són expatriades i reben una bonificació pel treball que realitzen, al que hi dediquen tota la seva vida, i en són el motor. El personal de la Llar, format per 13 persones i totes de nacionalitat cambodjana, tenen el seu sou establer segons els paràmetres del país.