Projectes

Home / Projectes / 2012

L’economia cambotjana està progressant gràcies a les reformes realitzades per implantar empreses i deixar de dependre, exclusivament, de l’agricultura. La manca de formació de la població, particularment en les zones rurals, fa que sigui indispensable que els joves es preparin pels nous reptes amb formacions.

Un voluntari d’Andorra, tècnic en electricitat i pintura industrial ha organitzat classes de teòrica i practica en pintura, i teòriques de l’electricitat, en que han assistit joves i adults de la Comuna en 6 grups de treball, realitzant 36 hores de formació cada un, amb una avaluació final per part del formador.

Un altre projecte adreçat als nois i noies de Grau 12 i als joves de la Comuna de Rohal que no treballen ni estudien, introduint-los en les eines essencials de la informàtica i classes practiques de Word, Excel i Power Point, en dos mòduls de 3 mesos, 76 sessions de 1h30.

Projectes realitzats

Cada any treballem, com a mínim, en un projecte amb el que busquem el major impacte possible per millorar la vida dels infants, les seves famílies i la comunitat, creant infraestructures o en benefici la seva salut.

Per realitzar-los, comptem amb la complicitat del Govern d’Andorra que ens el subvenciona, el suport d’entitats publiques i privades, de donants, de socis i padrins de l’associació.