Projectes

Home / Projectes / 2015

Tot i que l’educació és gratuïta, no hi ha suficients escoles i els professors, pocs, mal pagats, i amb poca formació, no estan motivats. La feblesa del sistema d’ensenyament públic i la superpoblació de les aules va ser també un factor determinant a l’hora de plantejar-nos els objectius de la Llar. Els infants i joves només reben classes mitja jornada i no arriben a finalitzar el programa curricular del curs. Amb la finalitat de pal·liar aquesta situació, la Llar Infants del Món-Cambotja organitza i finança classes de reforç escolar, gratuïtes i obertes a tots els nens i nenes de la comunitat de Primària, Secundària i Batxillerat, per millorar el nivell.

La base de l’educació és en el Cicle de Primària, on l’alumne desenvolupa la seva personalitat i adquireix autonomia. Es important que, a més de rebre classes, desenvolupi l’equilibri emocional que garanteixi les respostes a les seves necessitats físiques, intel·lectuals i de socialització. Aquest projecte assegura que un nombre més gran d’infants puguin assistir a les classes de la Llar.

Hem construït pous a les viles de Salacches, Popel i Poy Svay que no tenien accés a l’aigua potable. Evitant la transmissió de malalties greus pel consum d’aigua en mal estat. I hem solucionat el problema del pou que tenia filtracions, construint-ne un de nou a la Comuna de Rohal.

Els pous s’han construït a les escoles perquè son el centre vital de les poblacions i perquè siguin d’abast públic. El projecte afavoreix la vida de més de 800 persones.

Projectes realitzats

Cada any treballem, com a mínim, en un projecte amb el que busquem el major impacte possible per millorar la vida dels infants, les seves famílies i la comunitat, creant infraestructures o en benefici la seva salut.

Per realitzar-los, comptem amb la complicitat del Govern d’Andorra que ens el subvenciona, el suport d’entitats publiques i privades, de donants, de socis i padrins de l’associació.