Projectes

Home / Projectes / 2016

La vila de Salacches, es la segona més poblada de la Comuna de Rohal, a l’escola de primària hi assisteixen 369 alumnes. Les seves “cases” no tenen les condicions necessàries perquè els infants hi puguin estudiar, i es important que les escoles estiguin equipades amb biblioteques, on els alumnes hi puguin anar a fer els deures. En aquest projecte ens hem associat amb Room to Read, una ONG internacional que centra la seva acció en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura dels infants del cicle de primària, subministra llibres, jocs didàctics i mobles, i s’encarreguen de la formació del personal de l’escola perquè utilitzin tècniques per millorar l’aprenentatge de la lectura.

Els líders de les comunes son basics en el desenvolupament de les zones rurals, i han de donar respostes a situacions per les que no hi estan preparats. Per això s’ha decidit organitzar uns cursos de formació per a ells. Els cursos d’aquest any seran: Resolució de conflictes i presa de decisions i Desenvolupament comunitari.

Projectes realitzats

Cada any treballem, com a mínim, en un projecte amb el que busquem el major impacte possible per millorar la vida dels infants, les seves famílies i la comunitat, creant infraestructures o en benefici la seva salut.

Per realitzar-los, comptem amb la complicitat del Govern d’Andorra que ens el subvenciona, el suport d’entitats publiques i privades, de donants, de socis i padrins de l’associació.