QUÈ FEM I COM HO FEM

Home / QUÈ FEM I COM HO FEM

QUÈ FEM I COM HO FEM

El nostre objectiu és transformar la vida de fills de famílies pobres a països en vies de desenvolupament, per evitar l’exclusió en la societat del seu país.

Apadrinant

El padrí ofereix al seu fillol l’oportunitat de tenir educació, alimentació, sanitat i les necessitats bàsiques cobertes. Cada padrí/padrina té la fitxa del fillol/fillola amb les seves dades personals, l’escola a la que assisteix i el curs que fan, i el motiu pel qual entren al programa.

Els padrins i fillols es relacionen per carta habitualment, però els padrins poden anar-los a visitar quan vulguin al seu país. Els padrins reben les notes, dibuixos i cartes dels fillols i una foto cada any perquè visualitzin com estan creixent. Per als infants, rebre carta del seu padrí és molt gratificant, perquè s’adonen que són importants per a ells.

En principi, els programes d’apadrinament eren perquè els infants estudiessin fins al cicle de secundària, però nosaltres mateixos animem als que són bons estudiants perquè cursin estudis universitaris o formació professional.

L’apadrinament busca procurar que els infants siguin feliços, infonent-los uns valors que per a nosaltres són imprescindibles per al seu futur, l’alegria de viure, l’amor als demés, l’harmonia amb la natura, la determinació per treballar-se un futur, l’entusiasme per les tasques, la generositat amb els companys, l’honestedat en el que es fa, l’ humilitat en els èxits, la paciència per aconseguir el que es vol i la tolerància amb els errors propis i dels demés.

Projectes humanitaris

Realitzem projectes anuals en benefici dels infants, de les seves famílies i a la comunitat. Per atendre situacions d’emergència, promovem l’emancipació social dels grups marginals, fomentem la integració al desenvolupament i la igualtat d’oportunitats per als infants, sigui quin sigui el seu país de naixement, realitzant estructures educatives per apropar l’ensenyament, la salut i l’acolliment.

Per realitzar els projectes seguim unes pautes inexorables:

  • Objectiu i detecció de les necessitats
  • Disseny, cost i sostenibilitat del projecte
  • Estudi de viabilitat econòmica
  • Participació dels beneficiaris i grau d’autonomia futura
  • Creació d’indicadors de seguiment i avaluació
  • Gestió de seguiment eficient
  • Recursos i fons